ROBOTY ZIEMNE

Jest to podstawowy segment działalności Emeco Budownictwo obejmujący kompleksową realizację projektów na każdym etapie zadania inwestycyjnego.

Szeroki zakres wykonywanych robót dotyczy:

  • odhumusowania,
  • makroniwelacji terenu,
  • wymiany gruntów,
  • wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe,
  • budowy nasypów,
  • rekultywację terenu.
KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW
Slider
Roboty ziemne Emeco Budownictwo
Roboty ziemne Emeco Budownictwo