REALIZACJE W LICZBACH

Poniżej prezentujemy nasze realizacje w prezentacji liczbowej. Prosze wybrać rok.
Bilans robót w 2020 roku
0,68 mln m3

Odhumusowanie

1,4 mln m3

Wykop

1,2 mln m3

Nasyp bez ulepszenia

0,4 mln m2

Nasyp po ulepszeniu

0,35 mln m3

Wymiana gruntu

0,7 mln m3

Transport materiału od 2 km do 13 km

0,16 mln m3

Transport materiału od 0 km do 2 km

0,157 mln m2

Stabilizacja i profilowanie podłoża

0,4 mln m2

Podbudowy z kruszywa

0,031 mln m2

Ułożenie geowłókniny

0,012 mln m2

Ułożenie kostki brukowej

Bilans robót w 2019 roku
1,02 mln m3

Odhumusowanie

0,72 mln m3

Wykop

1,0 mln m3

Nasyp bez ulepszenia

0,3 mln m2

Nasyp po ulepszeniu

0,05 mln m3

Wymiana gruntu

1,4 mln m3

Transport materiału od 2 km do 13 km

0,17 mln m3

Transport materiału od 0 km do 2 km

0,114 mln m2

Stabilizacja i profilowanie podłoża

0,09 mln m2

Podbudowy z kruszywa

0,1 mln m2

Ułożenie geowłókniny

0,03 mln m2

Ułożenie kostki brukowej